Warning!! Odovzdávanie esejí do súťaže SOFIA 2020 bolo ukončené.