Grøn screening af Landsbyggefondens renoveringsstøttesager Indberetning sker nu via driftsstøtteportalen på et særskilt faneblad i den enkelte sag. Systemet vil være klar til indberetning fra den 4. januar 2021.