Påmeldingen er avsluttet fordi grensen på 200 påmeldte er nådd.