Η αίτηση για το σεμινάριο "Διαδικασίες και εφαρμογές απολύμανσης σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους" έχει προσωρινά απενεργοποιηθεί. Οι αιτήσεις για το πρώτο τμήμα έχουν ολοκληρωθεί. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τον επόμενο κύκλο σεμιναρίων. Σας ευχαριστούμε. ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ