Η προθεσμία του Open Call έχει παρέλθει. Μάθετε περισσότερα στο www.onassis.org