Warning!! This form is no longer in use. Please follow the following link to access our new Student Support Form: https://myuni.swansea.ac.uk/student-support-services/student-support-form/ ------------------------------------------------- Nid yw'r ffurflen hon yn cael ei defnyddio mwyach. Dilynwch y ddolen ganlynol i gael mynediad at ein Ffurflen Cymorth Myfyrwyr newydd: https://myuni.swansea.ac.uk/cy/gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr/ffurflen-cymorth-myfyrwyr/