Avstemming i Den europeiske statistikkonkurransen ble avsluttet 6. mai kl. 00.00