Warning!! VI. kongres hrvatskih arhivista je uspješno održan. Predaja integralnih radova više nije moguća.