Naturstien er avsluttet. Ny natursti skal settes ut 1. mai. Hilsen oss på Besøkssenter våtmark Ilene