Οι συμμετοχές σε αυτό το πρόγραμμα έχουν συμπληρωθεί. Επικοινωνήστε με το education@onassis.org για περισσότερες πληροφορίες.