Warning!! IMPORTANT NOTICE. Unfortunately, due to the current Covid-19 situation, we have decided to postpone Sunday's run. For those wanting some exercise, we will still be having an informal walk Sunday afternoon from 1.30pm at Tommy's. There will be no run fees or food and drink. THÔNG BÁO QUAN TRỌNG. Thật không may, do tình hình Covid-19 hiện tại, chúng tôi đã quyết định hoãn cuộc chạy vào Chủ nhật. Đối với những người muốn tập thể dục, chúng tôi vẫn sẽ có một buổi đi dạo thân mật vào chiều Chủ Nhật từ 1h30 chiều tại Tommy's. Sẽ không có phí chạy hoặc đồ ăn thức uống