Dziękujemy za zainteresowanie Ekotykami w Katowicach. Rejestracja wystawców została zakończona. Kolejne edycje naszych targów można śledzić na stronie ekotyki.pl