Dziękujemy za zainteresowanie letnimi Ekotykami w Krakowie! Rejestracja wystawców została zakończona. Kolejne edycje naszych targów można śledzić na stronie ekotyki.pl