Warning!! Ďakujeme za účasť. Dopravný prieskum mobility Bernolákovo 2021 je ukončený.