Warning!! Bạn có thể đăng ký nhận thẻ tham dự miễn phí tại www.terrapinn.com/FreePassFutureEnergyVN22 hoặc bạn có thể check-in trực tiếp tại cổng sự kiện. Lên tầng 3 của Adora Center để nhận thẻ tham dự miễn phí.