Warning!! O presente cuestionario atópase actualmente desactivado. Podes acceder á páxina web https://www.coruna.gal/axendaurbana/gl/axenda-urbana-da-coruna?argIdioma=gl para consultar todas as novidades en relación ao proceso de elaboración da Axenda Urbana 2030 do Concello da Coruña