Η προκράτηση θέσεων ολοκληρώθηκε. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο χώρο της δράσης για την παραλαβή των Δελτίων Ελευθέρας εισόδου μία (1) ώρα πριν την έναρξη της προβολής. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μέσω email στο artisticdirectorate@2023eleusis.eu ή στο communications@2023eleusis.eu . Ευχαριστούμε!