Η φόρμα για την κράτηση θέσεων δωρεάν μετακίνησης στο Μυστήριο 127 Ερωτευμένα Άλογα είναι πλέον απενεργοποιημένη.