Webinariet om SERMI genomfördes den 6:e september.