Pieteikšanās Miķeļdienas tirgum sāksies 25. augustā, plkst.16:00 un tiks slēgta 3.septembrī, plkst.22:00