Kursen är fullbokad. Kontakta MedKonf AB info@medkonf.se för reservplats.