El cursillo ha sido suspendido/Ikastaroa bertan behera utzi da