Parte hartzeko epea amaitua / Plazo para tomar parte finalizado