Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дууссан байна. Баярлалаа.